Daily Archives: June 19, 2017

Uncategorized

ตำนานสมุนไพรจีน

Published by:

สมุนไพรจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนากมากๆ และสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับตำนานนี้มานานก็คงหนีไม่พ้นเห็ดหลินจือ ซึ่งถูกค้นพบโดย บุคคลที่มีชื่อว่า เสินหนง นอกจากจะเป็นผู้ค้นพบเห็ดชนิดนี้แล้ว เขายังเป็นผู้ค้นพบการจับชีพจร การฝังเข็ม การใช้ยาสมุนไพรต่างๆในการรักษาโรค เสินหนงได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งแพทย์แผนจีนโบราณ จากการค้นพบของเขาที่ว่าพืชบางชนิดสามารถใช้เป็นยาและเป็นพิษได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานเข้าไป

เขาได้ใช้ร่างกายของตัวเองในการทดสอบผลลัพธ์จากการทานยาสมุนไพรชนิดต่างๆ ว่ากันว่าเขาเคยรับประทานพืชที่มีพิษเข้าไปกว่า70ชนิด นำไปสู่ตำรายาแผนจีนที่รวบรวมสมุนไพรไว้กว่า 365 ชนิด เป็นตำรายาที่เก่าแก่มากๆ(สมัยหลังการล่มสลายของราชวงษ์ฮั่น) โดยเขาได้แบ่งระดับของสมุนไพรไว้เป็น3 ระดับ คือ บน กลาง และต่ำ  โดยระดับบนหมายถึงสมุนไพรที่สรรพคุณกระตุ้น กลางหมายถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษา ส่วนต่ำนั้นหมายถึงสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นพิษ เขายังได้รวบรวมจุดเด่นและจุดด้อยของสมุนไพรแต่ละชนิด สูตรการผสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค รวมไปถึงผลข้างเคียงที่อาจได้รับจากการรับประทาน ตำราของเขาจึงทำให้เกิดการพัฒนาในวงการแพทย์แผนจีนอย่างมากในเวลาต่อมา ก็เนื่องมาจากรากฐานที่เสินหนงได้วางไว้นั่นเอง ช่วยให้คนจีนมีอายุที่ยืนยาว และมีอัตราการเกิดของประชากรสูงขึ้นมากในเวลาต่อมา จนมีประชากรมากที่สุดในโลก

และยังมีบางตำนานกล่าวถึงเขาว่า เขามีร่างกายที่โปร่งใส ทำให้สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประทานสมุนไพรได้ชัดเจน จึงทำให้เขาสามารถค้นพบตำรายาได้จำนวนมากนั่นเอง

หากใครมีความสนใจในเรื่องยาสมุนไพรของจีน ตำราของเสินหนง ก็ถือเป็นอีกตำราหนึ่งที่ควรศึกษาไว้(สมุนไพรคลาสสิคของเสินหนง) และในยุคต่อๆมาก็ได้มีการตรวจสอบตำรายาของเสินหนงและปรับปรุงออกมาเป็นตำราอีกหลายเล่มเลยทีเดียว จึงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า เสินหนงคือบิดาของแพทย์แผนจีนโบราณอย่างแท้จริง